Pensioen berekenen - Pensioen Masters logo

Warrantenplan

Warrants: alternatief verlonen

Op zoek naar een manier om uzelf als bedrijfsleider of om uw personeel te belonen met een bonus én uw loonkost te verlagen? Dan zijn warrants een uitstekend idee. Dit financieel instrument vormt een mooie win-win voor zowel u als uw medewerker. Bovendien kiest u zelf aan wie u warrants toekent. Ontdek hier wat warrants exact zijn en hoe u ze implementeert.

handen teamwork pensioen masters

Fiscaal vriendelijk geld uit uw vennootschap halen

Wat is het warrantenplan?

Een warrantenplan is een bonus op uw loon. Doordat het als voordeel van alle aard (VAA) berekend wordt en dus een vaste vrijstelling, is dit een zeer fiscaal vriendelijke manier om het geld van uw bedrijf naar uw privé om te zetten. Om gebruik te kunnen maken van warrants koopt u met uw bedrijf opti-warrants aan bij de bank. Vervolgens wordt dit als bonus toegekend aan u als bedrijfsleider. Binnen de 60 dagen dient u de warrants te aanvaarden. Na deze periode worden alle kosten betaald van de opti-warrants waaronder sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Eén jaar later komen de warrants vrij en houdt u een grote som over.

De voordelen van warrants voor u als bedrijfsleider

Hieronder ontdekt u in detail hoe warrants concreet werken, maar de voordelen voor u zetten we alvast even op een rijtje.

voorbeeld warranten berekening
voorbeeld warranten berekening

Hoe stelt u een warrantenplan op?

Als u besluit met een warrantenplan te werken, verloopt de werking altijd min of meer gelijkaardig :

  • U koopt opti-warrants aan bij de bank
  • U dient deze warrants binnen de 60 dagen te aanvaarden.
  • U hebt als bedrijfsleider de mogelijkheid om de aangeboden warrants vanaf de volgende dag te verkopen. Voorwaarde is wel dat u het aanbod aanvaard heeft. In dat geval moet u geen effectenrekening openen
  • 60 dagen na het aanbod zal het voordeel van de toegekende warrants in uw loon berekend worden. Op dat ogenblik zal er ook bedrijfsvoorheffing op dit voordeel worden toegepast. De eventuele meerwaarde bij verkoop is vrij van belastingen (mits het aanbod van de warrants binnen de 60 dagen aanvaard werd).

Loonsoptimalisatie

Wat zijn opti-warrants?

Door opti-warrant geniet u van meer loon. U mag uw voordeel van alle aard bij uw jaarlijkse brutoloon meerekenen waardoor u meer IPT (individuele pensioentoezegging) kan doen. Daarnaast kan u ook uw VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandige) verhogen. Dit opent verschillende deuren voor uw vermogen, uw patrimonium en leidt u naar financiële vrijheid.

pensioen mastetrs collega's bespreking

FAQ warrantenplan

Veelgestelde vragen over warrants

Binnen de 7 dagen dient u de warrants te aanvaarden.
Vanaf dan kan u op de eerstvolgende dag weer uw warrants verkopen. Indien u er langer overdoet dan 7 dagen, dan worden de warrants overgemaakt naar uw effectenrekening. U staat dan zelf in voor het beheer van de warrants.

Om de waarde te bepalen, dienen we rekening te houden met 2 factoren:

  • De waarde waarop u belastingen betaalt
  • De effectieve verkoopwaarde

De belastbare waarde bedraagt altijd € 9,50.

Met de verkoopwaarde wordt concreet bedoeld: de effectieve waarde op het moment van de verkoop. Deze is niet van belang voor de loonfiscaliteit, behalve als er niet voldaan werd aan de voorwaarden van de wet van 26 maart 1999.

Als het aankomt op het betalen van belastingen op warranten, wordt er rekening gehouden met de aankoop-en verkoopwaarde:

  • De aankoopwaarde van de warranten bedraagt altijd € 9,5. Dat is het bedrag waarop u als bedrijfsleider, 60 dagen nadat u uzelf warrants toekent, bedrijfsvoorheffing moet inhouden (max. 53,5%).

U betaalt na verkoop van de warranten geen belastingen, behalve indien u niet voldaan heeft aan de voorwaarden van de wet van 26 maart 1999.

Ja, er zijn verschillende financiële producten waar u als ondernemer gebruik van kan maken om zo te genieten van fiscale optimalisatie. Deze producten moet langere tijd bijhouden, meestal tot één jaar, met een groter beursrisico tot gevolg.

Het beheer van de warrants is afhankelijk van hoe snel warrants verkocht worden. 

  • Als u als bedrijfsleider beslist de warrants binnen de 7 dagen te verkopen, dient u dit tijdig door te geven. Dit betekent: voor de 7e kalenderdag om 00:00. In dat geval staat u niet in voor het eigen beheer van de warrants. 
  • Als u beslist om de warrants langer dan 7 kalenderdagen bij te houden, bent u verplicht van een effectenrekening te openen om de warrants zelf te beheren.

simulatie warrantenplan

Bereken uw Warrantenplan​

Wilt u weten hoe voordelig een warrantenplan kan zijn? Verlies dan geen tijd door onnodige berekeningen en gebruik onze eenvoudige en snelle simulatie om uw warrantenplan op te stellen.

Log u in zodat u gebruik kan maken van onze warrantenplan simulatie!

Warranten simulatie pensioen masters

Inloggen

Warrantenplan aanvragen

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Pensioen Masters.*
logo pensioen masters wit

Ontdek de succesformule van Investeringsvastgoed!

Bent u klaar om meer te leren over onbekende belastingstrategieën? Benieuwd hoe belastingen in uw voordeel kunnen werken en hoe u deze optimaal kunt benutten met het Master Pro Plan?

Krijg een antwoord op uw vragen tijdens het webinar op 26 juni 2024 om 19u.

Wilt u profiteren van een korting van 20% op het Master Pro Plan?
Schrijf u snel in voor deze webinar, want de eerste 100 inschrijvingen krijgen deze korting bij het aanvragen van hun persoonlijke Master Pro Plan.
×