logo pensioen masters wit
Pensioensparen

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is een relatief nieuw pensioeninstrument, speciaal ontworpen voor zelfstandigen zonder vennootschap, zoals eenmanszaken en vrije beroepen. Het biedt een unieke kans om op een fiscaal gunstige manier een aanvullend pensioen op te bouwen, bovenop het wettelijke pensioen.

Voorwaarden van POZ

Om in aanmerking te komen voor een POZ, moet u geregistreerd zijn als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot. Dit pensioeninstrument is bedoeld om het pensioengat te dichten voor zelfstandigen die geen gebruik kunnen maken van een IPT (Individuele Pensioentoezegging), omdat ze niet via een vennootschap werken. Het vormt een aanvulling op het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), maar biedt hogere bijdragelimieten en meer flexibiliteit.

Voordelen van POZ

  1. Fiscale voordelen: bijdragen aan een POZ leveren een belastingvoordeel op in de vorm van een belastingvermindering van 30% op de gestorte premies, tot een bepaald plafond. Dit maakt de POZ een aantrekkelijk instrument voor fiscale optimalisatie.

  2. Flexibiliteit: de POZ biedt een grote mate van flexibiliteit qua bijdragen. U kunt jaarlijks beslissen hoeveel u wilt inleggen, met een maximum dat is gebaseerd op uw netto beroepsinkomen, rekening houdend met de “80%-regel”.

  3. Aanvullende waarborgen: een POZ kan worden uitgebreid met extra waarborgen, zoals overlijdensdekking of een dekking bij arbeidsongeschiktheid, waardoor het een omvattend instrument wordt voor risicobeheer.

Hoe een POZ opzetten?

  1. Stappenplan: de eerste stap is het bepalen van uw pensioendoelstellingen en het analyseren van uw huidige pensioensituatie. Vervolgens kiest u een verzekeringsmaatschappij die POZ-contracten aanbiedt en die aansluit bij uw wensen.

  2. Keuze van verzekeraar: het is cruciaal om een betrouwbare partner te kiezen met een sterk track record in pensioen- en levensverzekeringen. De voorwaarden, kosten en opties kunnen per verzekeraar verschillen, dus een grondige vergelijking is aan te raden.

  3. Bijdragen en uitkeringsstrategie: samen met uw financieel adviseur bepaalt u hoeveel u jaarlijks kunt en wilt bijdragen, rekening houdend met uw huidige inkomen en toekomstige pensioenbehoeften. De “80%-regel” speelt hierbij een belangrijke rol, waarbij uw totale pensioeninkomsten (wettelijk plus aanvullend) niet meer mogen bedragen dan 80% van uw laatste normale bruto jaarinkomen.

Belangrijke overwegingen

Voordat u als zelfstandige een POZ afsluit, is het belangrijk om uw huidige pensioensituatie en toekomstige behoeften grondig te evalueren. Het integreren van een POZ in uw pensioen voor zelfstandigen vereist een zorgvuldige planning en afweging, vooral in verhouding tot andere pensioeninstrumenten zoals het VAPZ en persoonlijke spaarinspanningen.

Bent u geïnteresseerd in POZ?

De POZ biedt zelfstandigen zonder vennootschap een waardevolle mogelijkheid om op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op te bouwen. Door de flexibiliteit in bijdragen en de mogelijkheid om extra waarborgen toe te voegen, is de POZ een uitstekende keuze voor zelfstandigen die hun pensioenplanning serieus nemen. Het is echter van belang om een deskundige financieel adviseur te raadplegen om een plan op maat te maken dat optimaal aansluit bij uw persoonlijke en zakelijke situatie. Wilt u meer weten over Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.  

logo pensioen masters wit

Inloggen

×